Zapraszamy
do korzystania
z naszych usług.
Wystawiamy
zwolnienia lekarskie
na okres leczenia
oraz rachunki.
 
Uzależnienia
Uzależnienie od narkotyków

Po czym można poznać, że dziecko bierze narkotyki:
 • pogorszenie ocen w szkole
 • zaniedbanie w wyglądzie
 • szybka utrata wagi
 • zmienna aktywność: dziecko nie śpi w nocy a rano nie można go dobudzić
 • zmiana przyjaciół
 • utrata zainteresowań
 • ginięcie różnych przedmiotów z domu
 • posiadanie różnych przedmiotów związanych z narkotykami /fifek, bibułek, małych folii aluminiowych/
 • częste zmiany nastroju: depresje, wybuchy agresji
 • noszenie przy ubiorze emblematów narkotycznych na przykład liści marihuany.

Oznaki zażywania narkotyków

Kokaina
Główne objawy zażywania kokainy to pociąganie nosem i/lub katar, nadpobudliwość, gadatliwość, niepokój psychoruchowy, rozszerzone źrenice.
Amfetamina
Główne objawy zażywania amfetaminy to intensywne poczucie mocy i spotęgowana energia, wmożona aktywność, bezsenność, brak łaknienia, rozszerzone źrenice, szybki oddech, zwiększone wydalanie.
Halucynogeny (marihuana, haszysz)
Główne objawy to słodkawa woń oddechu, włosów i ubrania, chichot, euforia, przekrwione oczy, kaszel, zwiększone łaknienie.
LSD, meskalina i inne
Główne objawy to zaburzone postrzeganie rzeczywistości, rozszerzone źrenice, suchość w ustach, potliwość, urojenia o przykrej treści, lęk, panika.
Opiaty (heroina, morfina, opium i inne)
Główne objawy to zwężone źrenice, opadająca głowa, zwilgotniałe oczy, opadające powieki, ślady nakłuć, swędzenie, pieczenie skóry, rany
Pierwszy etap pomocy w przerwaniu ciągu narkotycznego

DETOX

 • Jeżeli pacjent jest niepełnoletni rodzice mogą zmusić dziecko do leczenia, ale może to nie odnieść żadnego efektu bez jego akceptacji.
 • Jeżeli pacjent jest pełnoletni musi być wyrażone jego zgoda na leczenie.
 • Po telefonicznym zgłoszeniu wizyty lekarz przyjeżdża do domu pacjenta. Po przeprowadzonym wywiadzie z chorym i rodziną następuje badanie lekarskie. Następnie lekarz podaje kroplówkę składającą się z płynów infuzyjnych oraz leków, które hamują chęć brania narkotyków. Leki te niwelują objawy wchodzenia w stan abstynencji (bóle stawów, mięśni, kręgosłupa).
 • Na koniec wizyty lekarz wypełnia kartę informacyjną, na której wypisany jest cały przebieg leczenia, skład kroplówek dla piełegniarki, dawkowanie leków dla dla osób opiekujących się chorym.
 • Przeprowadzenie detoxu u pacjenta trwa od 5 do 7 dni (w zależności od stężenia narkotyku w organizmie). Po wizycie lekarskiej leczenie jest kontynuowane przez wykwalifikowane pielęgniarki, które pracują od kilku lat z osobami uzależnionymi.
 • Zarówno lekarz jak i pielęgniarka opiekująca się chorym przeprowadzają w trakcie leczenia testy na obecność narkotyków.
 • Detoksykację kończy wizyta lekarska – ostatnia kroplówka, rozmowa z pacjentem i jego rodziną na temat dalszego postępowania, skierowania na leczenie psychoterapeutyczne, wdrożenie blokerów.
 • Pacjent i rodzina mają zapewniony w trakcie leczenia ciągły kontakt z firmą i lekarzem prowadzącym leczenie na wypadek mogących powstać pytań i wątpliwości.

Uzależnienie od alkoholu

 1. Na rozpoczęcie odtruwania konieczna jest zgoda pacjenta.
 2. Podanie kroplówki może nastąpić dopiero po 3-4 godzinach abstynencji (po spożyciu alkoholu ciśnienie krwi spada – podając kroplówkę z lekami psychotropowymi bezpośrednio po spożyciu alkoholu można doprowadzić do gwałtownego spadku ciśnienia i zapaści, gdyż leki te dodatkowo obniżają ciśnienie krwi).
 3. Po telefonicznym zgłoszeniu wizyty przyjeżdża lekarz do domu pacjenta.
 4. Lekarz bada pacjenta, przeprowadza wywiad z rodziną, a następnie podaje leki w kroplówce, która składa się z 1000 – 1500 ml. płynów infuzyjnych (PWE, glukoza, sól fizjologiczna) oraz leków psychotropowych. Leki te usuwają objawy wchodzenia w stan abstynencji oraz hamują chęć spożywania alkoholu. Prócz wyżej wymienionych lekó podawane są witaminy i mikroelementy. W zależności od długości ciągu otruwanie trwa od 1 – 3 dni. Kroplówki podawane są dwa razy dziennie. Pierwszą kroplówkę podaje lekarz. Następne wykonuje pielęgniarka według zleceń, które ordynuje lekarz na karcie informacyjnej. Pomiędzy kroplówkami pacjent przyjmuje leki doustne – jak zalecił lekarz. Po detoxie pacjent jest w stanie podjąć swoje obowiązki zawodowe oraz zastanowić się nad dalszym leczeniem.
 5. Psychoterapia indywidualna lub zbiorowa w klubach AA wspomagana leczeniem farmakologicznym w postaci leków, które obniżają łaknienie alkoholu.
 6. Wszczepienie Esperalu wykonywane jest przez wykwalifikowanego chirurga, zazwyczaj po zakończeniu leczania detoxykacyjnego. Esperal (Disulfiram) wszepiany jest mięsień pośladkowy. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i jest bezbolesny. Preparat ten działa 1 rok. Podczas działania leku pacjent nie może spożywać alkoholu, ponieważ może wystąpić szereg objawów niebezpiecznych dla zdrowia i życia pacjenta.